O Urzędzie

Kontakt

Szanowni Klienci!
Zapraszamy do urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 14.30*.
Jesteśmy w tych dniach i godzinach do Państwa dyspozycji, jednak uprzejmie informujemy, że w trosce o zapewnienie sprawnego i systematycznego obiegu dokumentacji w naszym urzędzie, każdego dnia w godz. 14.30 - 15.30 zajmujemy się wyłącznie pracami wewnętrznymi.
Za wszelkie utrudnienia gorąco przepraszamy, zachęcając do wizyt we wskazanych na wstępie godzinach urzędowania.

*Z wyjątkiem stanowisk: informacji i sekretariatu, które są do Państwa dyspozycji do godz. 15.30.
Bilety kolejkowe do rejestracji wydawane są do godz. 14.00.
Zachęcamy do rejestracji internetowej  
http://www.pup.kartuzy.pl/index.php?menu_id=81&news_id=853


Telefon główny:

zielona linia 19524

Adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4
skrytka pocztowa 20
email: sekretariat@pup.kartuzy.pl

Szczegółowe bezpośrednie numery telefonów:
Sekretariat PUP Kartuzy
Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego
Dział Pośrednictwa Pracy
Dział Ewidencji i Rozliczeń
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Organizacyjno-Administracyjny 

fax 58 681-42-19