CAZ

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

„Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi jest złym interesem”
Autor: Henry Ford


Masz pomysł na własną działalność gospodarczą?

Posiadasz kwalifikacje oraz doświadczenie w branży związanej z planowaną działalnością?
Jesteś osobą gotową do podejmowania wyzwań?

Możesz skorzystać z jednorazowych środków

na podjecie działalności gospodarczej,
w tym na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

Możliwe wsparcie poprzedzające ubieganie się o środki
 • Doradcy zawodowi w Urzędzie gotowi są przeprowadzić z Tobą badanie cech przedsiębiorczych.
 • Możesz wziąć udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości
 • Konieczne zapoznaj się z zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach,
 • Jeśli masz pytania – zgłoś się na rozmowę do pracownika Urzędu
Kroki do uzyskania tej formy wsparcia
 • Koniecznie sprawdź dostępność środków na ten cel w danym roku kalendarzowym – zakładka Informacje/Limit środków
 • W przypadku zainteresowania konieczne jest złożenie do naszego urzędu kompletnie wypełnionego wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej (druk można pobrać ze strony internetowej urzędu – zakładka Dokumenty/Dla klienta indywidualnego),
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku konieczne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej – po której następuje wypłata środków na konto osoby bezrobotnej
 • Konieczne jest wskazanie zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy – możliwe są następujące formy - poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Ważne:
 • Kwota dotacji nie może przekroczyć wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia
 • Sposób rozliczenia kwoty dotacji precyzyjnie reguluje umowa
 • Osoba bezrobotna ma obowiązek prowadzenia działalności przez co najmniej 12 miesięcy – bez jej zawieszania
 • Osoba prowadząca działalność nie może w trakcie trwania umowy podejmować zatrudnienia
 • Po okresie 12 miesięcy następuje całkowite rozliczenie umowy – wymagane przedstawienie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS potwierdzające 12-sto miesięczny okres prowadzenia działalności.

Nasi specjaliści w urzędzie, którzy obsługują realizację dotacji na podjecie działalności gospodarczej, to

Specjaliści ds. rozwoju zawodowego: